ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

WPPI - 2nd Place - Bride or Groom alone

SPPI - Photographer of the Year 2011

PORTRAITURE

WPPI 2010: 2nd Place- Group

WPPI 2nd half 2010

SWPP - 25 Gold Awards 2010 -2011

Rangefinder Photo Contest 2011 - @Destination Wedding

2nd Place

ΒΡΑΒΕΙΑ

WPPI - 2nd Place - Bride or Groom alone

SPPI - Photographer of the Year 2011

PORTRAITURE

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

WPPI 2010: 2nd Place- Group

WPPI 2nd half 2010

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

SWPP - 25 Gold Awards 2010 -2011

Rangefinder Photo Contest 2011 - @Destination Wedding

2nd Place

SPPI - Photographer of the Year 2011

Overall Winner

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

SWPP - Members Choice - Wedding Photographer of the year 2011

WPPI 2nd half 2010

SWPP - 18 Gold Awards 2010 -2011

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

SPPI - Photographer of the Year 2011

WEDDING

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ