ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

WPPI - 2nd Place - Bride or Groom alone

SPPI - Photographer of the Year 2011

PORTRAITURE

WPPI 2010: 2nd Place- Group

WPPI 2nd half 2010

SWPP - 25 Gold Awards 2010 -2011

Rangefinder Photo Contest 2011 - @Destination Wedding

2nd Place

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΡΑΒΕΙΑ

SPPI - Photographer of the Year 2011

PORTRAITURE

WPPI 2010: 2nd Place- Group

WPPI 2nd half 2010

SPPI - Photographer of the Year 2011

Overall Winner

SWPP - 18 Gold Awards 2010 -2011

SPPI - Photographer of the Year 2011

WEDDING